Wat betekent het woord bijstimuleren?

Bijstimuleren is een vakterm uit de verloskunde, die enigszins te vergelijken is met inleiden. Inleiden ('de bevalling kunstmatig op gang brengen') wordt gebruikt als er nog helemaal geen weeën zijn, bijstimuleren wordt gebruikt als iemand wel al weeën heeft, maar nog niet voldoende om te bevallen. Bijstimuleren is niet in woordenboeken te vinden; het woord is dan ook niet erg gangbaar.

Je kunt je afvragen of bijstimuleren niet een beetje dubbelop is; het voorvoegsel bij- voegt niet zo veel toe. Toch is het voorstelbaar dat de medische wereld een woord nodig had om het verschil tussen inleiden en het vervolg daarvan uit te drukken. Taalkundig gezien is er niets op aan te merken. Het voorvoegsel bij- kan een betekenis(aspect) aan het werkwoord toevoegen, net als in bijslapen ('een beetje extra slapen') en bijbetalen ('iets extra's betalen). Bijstimuleren betekent dan: wat het lichaam van de vrouw tekortkomt aan 'stimulans om te baren' moet worden aangevuld; het lichaam moet 'bijgestimuleerd' worden om te kunnen baren.

In bepaalde ziekenhuizen wordt ook wel gesproken van voortgeleiden. Dit sluit wat de woordvorm betreft iets beter aan op inleiden. Maar ook dit is een vakterm.