Wat is juist: bezwijken aan of bezwijken onder verdriet?
 

Er is een betekenisverschil tussen bezwijken aan en bezwijken onder. Bezwijken aan betekent 'sterven'. We zeggen bijvoorbeeld dat iemand aan een hartaanval is bezweken. Bezwijken onder ('niet meer bestand zijn tegen') betekent dat je als het ware instort onder een zware last. De last die je meezeult, kan zowel figuurlijk als letterlijk zijn: 'Hij bezweek onder zijn verdriet/onder het gewicht van de wasmachine.'

Overigens zijn er nog twee voorzetsels te gebruiken bij bezwijken:

  • Hij bezweek voor haar lieve glimlach (= 'eraan toegeven, ervoor door de knieën gaan').
  • De verhuizers bezweken bijna van vermoeidheid ('de vermoeidheid deed hen bijna bezwijken').