Wat is het meervoud van behandelaar: behandelaars of behandelaren?

Het meervoud van behandelaar kan zowel behandelaars als behandelaren zijn. Behandelaars komt het vaakst voor. Behandelaren komt wat formeel over en is in de praktijk minder gebruikelijk.

Persoonsaanduidingen op -aar hebben over het algemeen een meervoud op -s: makelaars, moordenaars, mopperaars, smokkelaars, tekenaars, enz. Maar er zijn ook woorden op -aar die daarnaast een meervoudsvorm op -aren hebben. Vaak is de vorm op -aars het gebruikelijkst en is de vorm op -aren iets formeler, maar het omgekeerde komt ook voor. Voorbeelden:

 • ambtenaar - ambtenaars - ambtenaren
 • Antwerpenaar - Antwerpenaars - Antwerpenaren
 • beoefenaar - beoefenaars - beoefenaren
 • beoordelaar - beoordelaars - beoordelaren
 • dienaar - dienaars - dienaren
 • Egyptenaar - Egyptenaars - Egyptenaren
 • eigenaar - eigenaars - eigenaren
 • goochelaar - goochelaars - goochelaren
 • Hagenaar - Hagenaars - Hagenaren
 • kunstenaar - kunstenaars - kunstenaren
 • leraar - leraars - leraren
 • tovenaar - tovenaars - tovenaren
 • vrijmetselaar - vrijmetselaars - vrijmetselaren

Er zijn overigens regionale verschillen. In België is leraars bijvoorbeeld de gebruikelijke vorm, terwijl in Nederland leraren vaker voorkomt.