Is de volgende zin juist: 'Behalve Nederlands beheers ik vier vreemde talen'?
 

De zin is wel juist, maar wellicht wordt de lezer even op het verkeerde been gezet. Dat komt doordat behalve twee betekenissen heeft: 'uitgezonderd' en 'naast, bovenop'. Die eerste betekenis wordt het vaakst gebruikt. Daarom kán iemand die de zin 'Behalve Nederlands beheers ik vier vreemde talen' leest, even denken dat bedoeld wordt dat het Nederlands niet wordt beheerst en de vier vreemde talen wel. De onduidelijkheid is op te lossen door nog toe te voegen: 'Behalve Nederlands beheers ik nog vier vreemde talen.' Ook duidelijk is 'Naast het Nederlands beheers ik vier vreemde talen.'