Wat is juist: een saaie bedoening of een saaie bedoeling?

Een saaie bedoening is juist. Bedoening betekent hier: ‘toestand’. Het gaat er dus saai aan toe. Je kunt bijvoorbeeld ook spreken van een commerciële, drukke, gezellige, koude, natte, rare, stijve, trieste, vreemde, vrolijke bedoening. Ook een hele bedoening komt voor (‘een heel gedoe’).

Bedoening = ‘toestand’

Bedoening is afgeleid van het werkwoord bedoen in de betekenis ‘ergens in kunnen voorzien, je kunnen redden’. Volgens het Etymologisch Woordenboek van het Nederlands hebben deze betekenissen zich ontwikkeld tot ‘druk bezig zijn, aan het redderen zijn’.

Bedoening heeft daarnaast de betekenis ‘bedrijfje, boerderij’ gekregen. Dat zijn immers plaatsen waar hard gewerkt wordt, waar men het werk doet om in het levensonderhoud te kunnen voorzien.

Bedoeling = ‘doel, intentie’

Bedoening en bedoeling (‘doel, intentie, oogmerk’) worden al lange tijd met elkaar verward. Het Woordenboek der Nederlandsche Taal maakt er in 1896 al melding van: “Bedoeling komt gewestelijk, o.a. op Marken, ook voor in den zin van ‘gedoente, rommel’ (...), blijkbaar als verbastering van bedoening.” Tegenwoordig komt bedoeling waar bedoening bedoeld is tamelijk vaak voor.