Hoe spel je het werkwoord dat bij barbecue hoort?

Officieel is alleen barbecueën juist. Op onze spellingwebsite Spellingsite.nu vermelden we ook barbecuen.

Sinds de spellingwijziging van 2005 moet er officieel een e met trema worden ingevoegd in barbecuen. De officiële spelling gaat daarbij uit van de stam barbecue en voegt daaraan de uitgang -en toe. De ingeburgerde spelling barbecuen was en is echter ook duidelijk genoeg. Er ontstaat bijvoorbeeld geen uitspraakverwarring. Dat maakt deze vorm wat ons betreft tot een goed te verdedigen alternatief. Dat geldt ook voor vergelijkbare werkwoorden als cuen (‘regieaanwijzingen geven’) en suen (‘voor het gerecht dagen’). Officieel zijn alleen cueën en sueën juist.

De vervoegde vormen van het werkwoord barbecuen/barbecueën komen in alle spellinggidsen en woordenboeken overigens wel overeen: ik barbecue - jij/hij barbecuet - barbecuede - gebarbecued.

Het tegenwoordig deelwoord is officieel barbecueënd. Op Spellingsite.nu vermelden we ook het alternatief barbecuend.

‘Iemand die barbecuet’ is volgens de officiële spelling een barbecueër. Op Spellingsite.nu vermelden we daarnaast barbecuer.

Soms wordt van de afkorting BBQ een werkwoord gemaakt: bbq’en, vaak uitgesproken als [biebiekjoeën].