Is het authenticatie en authenticeren, of authentificatie en authentificeren?

Authenticatie en authenticeren zijn het gebruikelijkst. Authentificatie en authentificeren zijn echter ook goed.

Vooral in ict-jargon zijn authenticatie en authenticeren heel gebruikelijk. Het betekent ‘de identiteit vaststellen van iets of iemand’, bijvoorbeeld door het inloggen op een computernetwerk. Het is vermoedelijk een tamelijk jonge vernederlandsing van het Engelse woord authentication. Volgens het historische Woordenboek der Nederlandsche Taal kwam authenticatie in de zestiende en zeventiende eeuw ook al voor in het Nederlands (in de betekenis ‘rechtsgeldig maken’), maar het is eeuwenlang in onbruik geweest.

Naast authenticatie komen ook de varianten authentificatie en authentificeren voor. Authentificatie is gebaseerd op het Franse authentification. Prisma XL (onlineversie) en de Grote Van Dale (2015) vermelden authentificatie en authentificeren niet, maar de officiële woordenlijst doet dat wel.