Wat is juist: attent of attend?

De juiste schrijfwijze is attent ('oplettend', 'hoffelijk'). De t aan het einde zien we ook terug in het woord attentie ('oplettendheid', 'aardigheidje').

Attent is afgeleid van het Latijnse attentus; halen we daar het uitheemse -us vanaf, dan houden we attent met een t over. Het Latijnse attentus is het voltooid deelwoord van het werkwoord attendere. Ons werkwoord attenderen is rechtstreeks daarvan afgeleid. We kunnen 'iemand ergens op attent maken' en 'iemand ergens op attenderen'; de betekenis is hetzelfde.