Is het apocriefe of apocrieve?

Apocriefe is met een f.

Apocrief is een (via het Duits) uit het Grieks geleend woord. Het komt van apokruphos, dat 'verborgen' betekent. In woorden die uit het Grieks afkomstig zijn, blijft de f behouden in het meervoud of bij verbuiging. Vergelijk ook fotograaf - fotografen, hiëroglief - hiërogliefen, filosoof - filosofen en amorf - amorfe.

Apocrief is een uitzondering. Alle andere bijvoeglijke naamwoorden die op -ief eindigen, krijgen in afleidingen wel een v: naïef - naïeve, actief - actieve, vief - vieve, enz.