Wat is de juiste spelling van de alternatieve benaming voor 'miltvuur': antrax of anthrax?

De juiste spelling is antrax. Volgens de spellingregels wordt er in de meeste leenwoorden namelijk geen th geschreven:

  • voor een medeklinker: antraciet, antrax, antropoloog, atleet, atletischetnisch, triatlon;
  • aan het eind van een woord: homeopaat, psychopaat, monolietlabyrint, absint; en ook in bijvoorbeeld meervouden van zulke woorden: homeopatenlabyrinten;
  • na ch of f: allochtoon, ichtyologie, difterie, fytoftora, oftalmoloog.

Dit is al heel lang zo: het werd zo bepaald in de Spellingwet van 1947 (voor Nederland) en het Spellingbesluit van 1946 (voor Vlaanderen). Het gaat hierbij vooral om woorden met een Griekse of Latijnse achtergrond; leenwoorden uit bijvoorbeeld het Engels behouden de th wel: thrillersudden death

In andere gevallen, telkens voor een klinker, blijft de th doorgaans wel staan: ether, katholiek, methodemonolithischtheater, theorie, en alle woorden die eindigen op de achtervoegsels -pathie (en -pathisch) en -theek (en -thecair): empathie, empathisch, homeopathie, homeopathisch, telepathie, telepathisch, psychopathie, psychopathisch, bibliotheek, bibliothecair, hypotheek, hypothecair, videotheek. Een van de weinige uitzonderingen is labyrintisch.

Deze regels gelden overigens niet voor woorden die nog in hun geheel als leenwoord worden aangevoeld, zoals thriller, of wetenschappelijke benamingen, zoals Anthropoides virgo ('jufferkraanvogel').

In de medische wereld is de spelling anthrax (met h) trouwens vrij gewoon. Hierin komt de Griekse oorsprong van dit woord duidelijker tot uiting. In het Grieks is de th één letter: de thèta. Het Griekse anthrax betekent onder meer 'houtskool' en 'steenpuist'. Een infectie met antrax kan leiden tot een steenpuistachtige huidinfectie.