Is er een naam voor het &-teken?

Het &-teken wordt ampersand genoemd. Dat is een Engelse term die waarschijnlijk een vervorming is van de woordgroep and per se ‘and’ (= ‘en op zichzelf (het teken) &’). Dit wilde zeggen: ‘met het teken ‘&’ op zichzelf wordt het woord and bedoeld’. Ook de termen et-teken en en-teken komen voor.

Ampersand spreek je in het Nederlands uit als ‘am-pur-sant’ (de klemtoon verschilt: ‘AM-pur-sant’ en ‘am-pur-SANT’ zijn allebei mogelijk).

De ampersand is een combinatie van de letters e en t van het Latijnse woord et (= ‘en’). Deze letters werden samen verkort weergegeven als &. Het teken is een overblijfsel van de vele samengestelde tekens (ligaturen) die in middeleeuwse handschriften en ook bij vijftiende-eeuwse drukkers in gebruik waren. K.F. Treebus vermeldt in zijn Tekstwijzer (Sdu, 1990) dat sommigen de Venetiaan Nicolas Jenson noemen als de drukker die – in 1470 – het teken voor het eerst in een gedrukt boek zou hebben toegepast. Anderen noemen als eerste gebruiker een andere drukker uit Venetië, Aldus Manutius. In ieder geval is het teken al uit handschriften uit de achtste eeuw bekend.