Waarom wordt een paardrijdster ook wel een amazone genoemd?

Ooit moeten er echte Amazonen bestaan hebben: een Klein-Aziatische stam (Klein-Azië is het huidige Turkije) waarvan alleen de vrouwen vochten. Waar de naam Amazone vandaan komt, is niet helemaal zeker, maar het Perzisch zou de bron kunnen zijn; het zou verband kunnen houden met de woorden voor 'sterke vrouw' of met het woord voor 'oorlog'.

Maar de bekendste Amazonen zijn de vrouwelijke krijgers uit de Griekse mythologie. Ze zijn genoemd naar de werkelijke Amazonen, en wel omdat de Grieken er een andere betekenis aan gaven: ze zagen er a- 'zonder' en mazos 'borst' in, en zo ontstond het verhaal dat deze vrouwelijke strijdsters te paard één borst hadden afgebrand om beter met pijl-en-boog te kunnen schieten. Cru, maar dat zijn mythes wel vaker.

Amazone is ook bekend uit het woord amazonezit: met beide benen aan één kant zitten op een paard (of bijvoorbeeld achter op een fiets), dit in tegenstelling tot schrijlings zitten (één been links, één been rechts). En sinds de negentiende eeuw worden vrouwen te paard ook wel amazones genoemd, tegenwoordig vooral degenen die dat als wedstrijdsport doen. Anky van Grunsven is bijvoorbeeld een bekende amazone.

De benaming amazone heeft in elk geval weinig met de rivier de Amazone te maken; die is namelijk later pas zo genoemd.