Wat is juist: 'Alle drie winnaars kregen een levensmiddelenmand' of 'Alle drie de winnaars kregen een levensmiddelenmand'?

'Alle drie de winnaars kregen een levensmiddelenmand' heeft de voorkeur. Het is niet fout om de hier weg te laten, maar het klinkt minder soepel.

In de combinatie alle + telwoord + zelfstandig naamwoord hoeft geen lidwoord te staan; alle staat zelf namelijk al voor al de:

  • Ronnie had alle twintig vragen goed.
  • De redactie heeft alle ruim honderd e-mails binnen een week beantwoord.
  • Alle zeven schaatssters verbeterden hun persoonlijke records.

Maar hoe kleiner het telwoord, hoe sterker de voorkeur voor het toevoegen van de. Naar ons gevoel speelt dat vooral tot en met vier, en is de bij vijf tot en met twaalf goed mogelijk maar minder nodig. Hoe formeler de context, hoe eerder je de weglaat.

  • Alle twee de liften zijn defect.
  • Alle vier de damestoiletten waren lange tijd bezet.
  • Volgens de dierenarts hebben alle vijf (de) paarden hetzelfde virus te pakken.
  • In alle acht (de) kernen van De Ronde Venen worden informatiebijeenkomsten georganiseerd.
  • Alle elf (de) spelers hadden een jetlag.

Bij een hoger getal blijft de vrijwel altijd achterwege. In plaats van de kan er overigens ook een bezittelijk voornaamwoord staan: 'Gelukkig heb je alle twee je benen nog.'