Wat is het best: al met al of al bij al?

Zowel al met al als al bij al is juist. Beide uitdrukkingen betekenen ‘alles overziend, alles overwogen hebbend’. Al met al komt het vaakst voor in Nederland. In Vlaanderen is al bij al ook gebruikelijk. Een paar voorbeelden:

  • Al met al was het een heerlijke avond.
  • Al bij al was het een heerlijke avond.
  • Het hele proces heeft al met al ruim een jaar geduurd. 
  • Het hele proces heeft al bij al ruim een jaar geduurd.

Al met al is weleens een anglicisme genoemd. Het zou dan een ‘luie vertaling’ zijn van het Engelse all in all. Daar is eigenlijk geen bewijs voor te vinden. In het Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT) komt al met al zelfs al voor in een lemma uit 1881. Dat is decennia vóór het Engels zijn grote invloed op het Nederlands begon uit te oefenen.