Als een zin eindigt op een afkorting met een punt, komt er dan nog een extra punt aan het einde van de zin?

Nee, aan het einde van de zin komt maar één punt; als de zin op een afkorting met een punt eindigt, vervalt de zinseindepunt. Ook als er aan het einde van de zin een citaat staat dat eindigt op een (afkortings)punt, vervalt de zinseindepunt. In de Schrijfwijzer staat: "Er komt geen zinseindepunt als de zin eindigt op een afkortingspunt, een puntenreeks, een vraagteken of een uitroepteken."

Zin (1a), (2a) en (3a) zijn dus niet goed, zin (1b), (2b) en (3b) wel:

    (1a) Hierbij reageer ik op uw brief van 1 juli jl..
    (1b) Hierbij reageer ik op uw brief van 1 juli jl.
    (2a) Stuur de antwoordkaart zo snel mogelijk terug, a.u.b..
    (2b) Stuur de antwoordkaart zo snel mogelijk terug, a.u.b.
    (3a) In de fles zat een briefje met de tekst "S.O.S.".
    (3b) In de fles zat een briefje met de tekst "S.O.S."

Als er na de punt van de afkorting een dubbele punt volgt, blijven alle punten gewoon staan:

    (4) Een bekende afkorting met punten is H.K.H.: 'Hare Koninklijke Hoogheid'.