Print deze pagina

Middeleeuwen / middeleeuwen

Wat is juist: de middeleeuwen of de Middeleeuwen?

Het tijdperk de Middeleeuwen wordt in ons eigen Witte Boekje (2011) met een hoofdletter geschreven. Volgens het Groene Boekje (2005) is de middeleeuwen juist, want namen van periodes en tijdperken in onze geschiedenis krijgen daarin in principe een kleine letter.

In het Groene Boekje van 1995 kregen tijdperken altijd een hoofdletter. De editie-2005 beperkte het schrijven van hoofdletters tot specialistische teksten over de verschillende periodes in onze geschiedenis (zoals een geschiedenisboek): daarin mogen wél hoofdletters geschreven worden. In het Witte Boekje wordt dit onderscheid niet gemaakt; veel mensen beschouwen de aanduidingen van tijdvakken als eigennamen en markeren die daarom graag altijd met een hoofdletter.

In de praktijk is het gebruikelijk om woorden die eindigen op -tijd, -tijdperk en -periode met een kleine letter te schrijven, want dat zijn vaak algemenere aanduidingen voor verschillende perioden (zoals ijstijd). Het Witte Boekje volgt deze praktijk, en schrijft ook anderstalige woorden die een tijdsaanduiding bevatten met een kleine letter: belle époque, fin de siècle.

Een aantal tijdperknamen op een rij (tussen haakjes de officiële spelling):

 • Alluvium (alluvium)
 • Archeïcum (archeïcum)
 • Azoïcum (azoïcum)
 • atoomtijdperk
 • de Barok (de barok)
 • bronstijd
 • Diluvium (diluvium)
 • Eemien (eemien)
 • Eoceen (eoceen)
 • Eolithicum (eolithicum)
 • Holoceen (holoceen)
 • ijstijd
 • Jura (jura)
 • Kaenozoïcum/Kenozoïcum (kaenozoïcum)
 • Krijt (krijt)
 • Laatpaleolithicum (laatpaleolithicum)
 • late steentijd
 • Mesolithicum (mesolithicum)
 • Mesozoïcum (mesozoïcum)
 • Middenpaleolithicum (middenpaleolithicum)
 • Mioceen (mioceen)
 • Neogeen (neogeen)
 • Neolithicum (neolithicum)
 • Oligoceen (oligoceen)
 • Oudheid (oudheid)
 • Paleogeen (paleogeen)
 • Paleolithicum (paleolithicum)
 • Paleozoïcum (paleozoïcum)
 • Pleistoceen (pleistoceen)
 • pruikentijd
 • Plioceen (plioceen)
 • Renaissance (renaissance)
 • Saalien (saalien)
 • steenkoolperiode
 • steentijd
 • Trias (trias)
 • Verlichting (verlichting)
 • Vroegmesolithicum (vroegmesolithicum)
 • Vroegpaleolithicum (vroegpaleolithicum)
 • Vroegpleistoceen (vroegpleistoceen)
 • Weichselien (weichselien)

Een aanduiding van een kunststroming krijgt wel een kleine letter: renaissance, rococo (zie ook ons advies over romantiek/Romantiek).

Verwante adviezen

Trefwoorden

laatste wijziging: 28-07-2014
terug
Jaarwoord banner
-

-