Wat is juist: accomodatie of accommodatie?

Accommodatie (met dubbel c en dubbel m) is juist. Dit woord komt voor in zinnen als 'We zijn op zoek naar een geschikte accommodatie voor het voetbalkamp.' Het gaat meestal om een huis of ander gebouw waar een keuken, slaapplaatsen, douches en wc's aanwezig zijn.

Ook het werkwoord accommoderen wordt met twee c's en twee m'en geschreven. Het betekent 'zich aan de omstandigheden aanpassen'. Accommoderen wordt vaak gebruikt met betrekking tot de lens van het oog; het betekent dan 'aanpassen aan de afstand van het waar te nemen object'. Bijvoorbeeld: 'Alleen als je oog goed accommodeert, krijg je een helder beeld.' Accommoderen wordt ook wel gebruikt in de betekenis 'de gunstige voorwaarden scheppen voor', zoals in 'Ons bestuur accommodeert de opleiding van twee jeugdtrainers.'