Wat is juist: aanstalte maken of aanstalten maken?
 

Aanstalten maken is juist. Deze uitdrukking betekent ‘je voorbereiden’. Als je bijvoorbeeld aanstalten maakt om te vertrekken, zien de anderen dat je je klaarmaakt voor vertrek, bijvoorbeeld doordat je je jas aantrekt en je tas pakt. 

Aanstalten hebben we in het begin van de negentiende eeuw geleend uit het Duits. Het Duitse Anstalten betekent ‘voorbereidingen’. Ook in het Duits komt het in deze betekenis alleen in het meervoud voor. In de oudste teksten waarin het woord in het Nederlands voorkomt, staat het dan ook steeds in het meervoud. Later werd ook soms de enkelvoudsvorm aanstalte gebruikt, die vermoedelijk van het meervoud is afgeleid (maar feitelijk nooit in het Nederlands heeft bestaan). Sommige negentiende- en twintigste-eeuwse woordenboeken hebben de enkelvoudsvorm aanstalte wel opgenomen, maar tegenwoordig vermelden alle woordenboeken alleen de meervoudsvorm.