Wat is juist: 1ste of 1e?

Zowel 1ste als 1e is goed.

Van telwoorden kun je rangtelwoorden afleiden door er -ste/-de of -e aan toe te voegen. Of -ste of -de juist is, hangt af van het getal waar deze achtervoegsels achter komen. Voorbeelden: eerste, tweede, achtste, twaalfde, duizendste. In cijfers geschreven: 1ste, 2de, 8ste, 12de, 1000ste. Het is ook juist om alleen een -e toe te voegen: 1e, 2e, 8e, 12e, 1000e. Dit heeft als voordeel dat alle getallen dan hetzelfde achtervoegsel hebben.

De achtervoegsels -e en -de/-ste worden soms in superscript geschreven (1e, 8ste). Dat is niet fout, maar het maakt de tekst onrustiger en daardoor wat minder prettig leesbaar.

De eenentwintigste eeuw

In eeuwaanduidingen heeft voluit schrijven van het rangtelwoord licht de voorkeur. Zestiende eeuw, negentiende eeuw, twintigste eeuw en eenentwintigste eeuw zijn het gebruikelijkst in een gewone tekst. Maar ook 16e/16de, 19e/19de, 20e/20ste en 21e/21ste eeuw komen geregeld voor en zijn goed.