9 september 2008

Het is de Week van de Alfabetisering. Dat betekent dat er een week lang aandacht is voor de maar liefst anderhalf miljoen Nederlanders die niet of slecht kunnen lezen of schrijven. Kent u ze?

Een beetje cru is het wel: mensen die moeite met taal hebben, worden aangeduid met zo ongeveer de lastigste woorden uit de taal. Een dyslecticus zal niet zomaar foutloos dyslecticus uit zijn pen krijgen, en voor een analfabeet is het woord analfabetisme abracadabra.

Drempel

Laaggeletterden - zo heten mensen die niet of niet goed kunnen lezen en schrijven - schamen zich diep en zijn bang dat anderen hen dom vinden. Dat is een van de redenen waarom de drempel om daar wat aan te doen voor hen erg hoog is. En dan hebben we het over dertien procent van de Nederlandse bevolking van 16 jaar en ouder. Dat zijn ongeveer anderhalf miljoen landgenoten.

Autochtoon

Om wat voor mensen gaat het daarbij? Allochtonen zeker? Nee - tweederde van de laaggeletterden in Nederland is hier geboren en getogen. Een kleine tien procent van de autochtonen heeft zó veel moeite met lezen en schrijven dat ze er in hun dagelijks leven echt last van hebben. En dat wordt alleen maar erger: geschreven taal is zo goed als onmisbaar.

Laurentien

Gelukkig is er de laatste jaren veel aandacht voor laaggeletterdheid. In 2004 is op initiatief van prinses Laurentien (ook de beschermvrouwe van Onze Taal) de Stichting Lezen en Schrijven opgericht, die elk jaar de Week van de Alfabetisering organiseert.

Leuk natuurlijk, zo'n week. Maar hoe spreek je het werkelijke publiek, de laaggeletterden, echt aan? Er zijn radio- en tv-spotjes, maar of dat genoeg is?

Laaggeletterden hebben nog wel meer drempels te overwinnen dan alleen hun schaamte. Ze moeten bijvoorbeeld het patroon van zich verschuilen doorbreken: nu laten ze lezen en schrijven vaak over aan bijvoorbeeld een kind of een buurvrouw. En het belangrijkst: hoe zetten ze de stap naar onderwijs?

Cursus

Daar kunt u zelf aan meehelpen. Er zijn prima onderwijsmogelijkheden voor volwassenen, op roc's bijvoorbeeld. Voor laaggeletterden gaat er met zo'n cursus een wereld open. Het is alleen zaak dat ze ook echt les gaan volgen.

Dus kent u een laaggeletterde? Laat hem of haar dan eens bellen met 0800-023 44 44. Dan is de stap naar alfabetisering zo gezet.


Meer Nu.nl-columns van Onze Taal