Quizzen

Daag je klas uit met een leerzame quiz!

Lesbrieven

Voorheen brachten we in samenwerking met Noordhoff Uitgevers de gratis digitale lesbrief TLPST uit, speciaal voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs. TLPST verschijnt niet meer, maar we zijn momenteel aan het kijken naar een vervangende nieuwsbrief voor docenten, waarin we weer verschillende taalonderwerpen belichten inclusief vragen en opdrachten. Wil je op de hoogte worden gehouden? Meld je hier aan.

Stroomdiagrammen

Bij negen veel geraadpleegde taalkwesties op de website van Onze Taal zijn nu stroomdiagrammen beschikbaar. Deze stroomdiagrammen heten Taal*maten. Ze leiden de gebruiker stap voor stap naar het goede antwoord. Het idee voor de Taal*maat is van de ontwerpers Runa Dancy en Anneke Ykema. Zij werden uitgedaagd door een ontwerpopdracht die Onze Taal bij de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht  (HKU) had neergelegd. Samen met de Taaladviesdienst van Onze Taal hebben ze negen twijfelgevallen in onze taal in een stroomdiagram weten te ‘vangen’.