Een fractie is een groep partijgenoten in de volksvertegenwoordiging. Fractie is een Frans leenwoord; het Frans leende het weer uit het Latijn (fractio betekent ‘brokstuk’). Fractie komt vaak voor, ook in samenstellingen als SGP-fractie, PvdA-fractie, fractieberaad, fractiediscipline (‘discipline om zich bij stemmingen en politieke uitspraken te houden aan de afspraken die in de fractie gemaakt zijn’), fractiedwang (‘dwang om bij een stemming in een parlementaire vergadering te stemmen zoals de fractie heeft bepaald’) en fractieleider.

Factie komt veel minder vaak voor; dit woord is aan het verouderen. Het betekent ‘opstandige politieke groep’ en heeft de bijbetekenis ‘roerig’ en soms zelfs ‘gewelddadig’. Ook factie komt via het Frans uit het Latijn (factio betekent ‘groep, partij’ en gaat terug op het werkwoord facere ‘maken’). Binnen de PvdA-fractie kan een bepaalde factie het dus ergens mee oneens zijn.

Factie komt trouwens ook in een heel andere betekenis voor: ‘literair genre waarin feiten en fictie tot een verhaal worden gesmeed’. Het is dan een mengvorm van fictie en het Engelse fact.

Toch nog een vraag?

Onze taaladviseurs staan elke werkdag voor je klaar. Neem contact op via

Bel 085 00 28 428 van 9.30 tot 12.00 uur (op donderdag tot 11.00 uur) en van 13.30 tot 16.00 uur Bel 085 00 28 428 van 9.30 tot 12.00 uur (op donderdag tot 11.00 uur) en van 13.30 tot 16.00 uur

(gebruikelijke belkosten, geen extra kosten)

Of stel je vraag via social media of per mail