Tot in de jaren negentig schreven veel woordenboeken diagnostiseren. Die spelling is inmiddels overal losgelaten; in alle spelling- en woordenboeken van de laatste jaren staat diagnosticeren.

Franse herkomst

De schrijfwijze met de c ligt etymologisch gezien het meest voor de hand. Diagnosticeren komt van het Griekse diagnosis en is via het Franse diagnostiquer in het Nederlands terechtgekomen. Franse werkwoorden die op -quer eindigen, krijgen in het Nederlands veelal -ceren: abdiquer - abdiceren, indiquer - indiceren, communiquer - communiceren, impliquer - impliceren, enzovoort.

Bovendien hebben Nederlandse werkwoorden die op -iseren eindigen bijna altijd een Frans equivalent op -iser: standaardiseren - standardiser, specialiseren - spécialiser, legaliseren - légaliser, enzovoort. Maar diagnostiser bestaat niet in het Frans.

Wellicht is de verwarring ontstaan door de veelvoorkomende werkwoorden op -iseren, die betekenen 'de door het grondwoord bedoelde of de daarmee geassocieerde eigenschap (doen) krijgen'. Een paar voorbeelden: automatiseren, amerikaniseren, socialiseren. Die grondbetekenis is bij diagnosticeren – en bij het vergelijkbare woord prognosticeren – niet van toepassing.

Toch nog een vraag?

Onze taaladviseurs staan elke werkdag voor je klaar

Bel 085 00 28 428 Bel 085 00 28 428

(gebruikelijke belkosten, geen extra kosten)

Of stel je vraag via social media of per mail