Is zo optimaal mogelijk (bijvoorbeeld in ‘Om u zo optimaal mogelijk van dienst te zijn ...’) wel juist?

Er zijn nog steeds mensen die bezwaar hebben tegen een zin als ‘Om u zo optimaal mogelijk van dienst te zijn is de receptie dag en nacht bemand.’ Van oudsher betekent optimaal namelijk al ‘zo goed mogelijk’ en zo optimaal mogelijk zou dan dubbelop zijn. Optimaler dan optimaal gaat immers niet.

Aan de andere kant staat optimaal al zo’n twintig jaar in de woordenboeken in de verzwakte betekenis ‘goed’. Dan is ook zo optimaal mogelijk goed voorstelbaar.

Het oudste krantencitaat met zo optimaal mogelijk dateert van 1958: “Zuivere lucht in absolute zin bestaat er niet. Maar het gaat erom zo optimaal mogelijk zuivere lucht te houden.” Het lijkt erop dat deze constructie de afgelopen halve eeuw vaste voet aan de grond heeft gekregen.