Kun je 'Het doet zeer' en 'Het doet pijn' allebei gebruiken, of is een van de twee beter?

'Het doet pijn' en 'Het doet zeer' zijn allebei juist, net als 'Je doet me pijn' en 'Je doet me zeer.'

De grote Van Dale vermeldt de voorbeelden 'dat doet pijn', 'pas op, je doet mij pijn', 'dat doet zeer' en 'dat kan zo venijnig zeer doen'.

'Dat doet zeer' wordt in sommige kringen afgekeurd, zo blijkt uit het boekje Het dialect van de adel van Agnies Pauw van Wieldrecht, maar het is helemaal ingeburgerd. Het Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT) vermeldt zeer doen al, met de omschrijving: "in toepassingen waarbij een (meestal bewuste) activiteit aangegeven wordt: pijn doen".

Het WNT vermeldt eveneens zeer hebben of voelen, in de betekenis 'pijn hebben of voelen', maar een zin als 'Ik heb zeer' is in de standaardtaal niet (meer) gebruikelijk.