Wat is juist: wijffie of wijfie?

Het is allebei mogelijk. In de woordenboeken is alleen wijfie te vinden, en die spelling heeft ook onze voorkeur, maar wijffie is ook te verdedigen.

Bij woorden als wuppie, mammie, zussie en schoffie (met een korte klinker) is er geen twijfel: de medeklinker voor -ie moet worden verdubbeld. In woorden als boekie, koekie, poepie, snoepie en buikie (woorden met een lange klinker, waarvan het grondwoord niet op een s of f eindigt) wordt de medeklinker niet verdubbeld.

Bij woorden die eindigen op een s, met daarvoor een lange klank, is het verdubbelen van de s het gewoonst. Zo zien kaasie/kaassie, vleesie/vleessie en beesie/beessie er met een dubbele s iets beter uit. Van Dale (2015) geeft kaassie in de uitdrukking 'Dat is kaassie' ('dat is een makkie'). Ook in Aussie, meissie, poessie mauw en neussie lijkt de ss iets gewoner. Bij de schrijfwijze met één s (kaasie) zou de neiging kunnen ontstaan om die s als een [z] uit te spreken, zoals in doseren, invasie en televisie. Waarschijnlijk ligt deze neiging ook ten grondslag aan het feit dat spellingen als kasie en besie nooit in gebruik zijn gekomen.

Bij woorden met een lange klank die eindigen op een f, zoals liefie/lieffie, wijfie/wijffie en boefie/boeffie, is de neiging de f te verdubbelen iets kleiner, omdat een f vrijwel nooit verkeerd (als [v]) zal worden uitgesproken. Wat ons betreft hebben de vormen met een enkele f de voorkeur, maar het schrijven van ff is niet fout.