Is er een betekenisverschil tussen ‘Wij waren getuigen bij het huwelijk’ en ‘Wij waren getuige bij het huwelijk’?

Ja, er is een klein verschil. Het meervoud getuigen verwijst direct naar de concrete personen: de wettige getuigen bij het huwelijk. Het enkelvoud in ‘Wij waren getuige bij het huwelijk’ benoemt de functie die de ‘wij’ vervulden: die van getuige. Deze zin betekent dus: ‘wij waren erbij in de hoedanigheid van getuige’. Hetzelfde verschil is te zien in de volgende zinnen:

  • Peter en Michiel zijn artsen. (zowel Peter als Michiel is een arts)
  • Peter en Michiel zijn arts. (het beroep van Peter en Michiel is arts)
  • Hun dochters zijn allebei topsporters. (zowel de ene als de andere dochter is een topsporter)
  • Hun dochters zijn allebei topsporter. (het beroep van hun dochters is topsporter)
  • Rutte en Dijkhoff zijn liberalen. (zowel Rutte als Dijkhoff is een liberaal)
  • Rutte en Dijkhoff zijn liberaal. (de politieke overtuiging van Rutte en Dijkhoff is liberaal)

Meer informatie over deze constructie staat in de Algemene Nederlandse Spraakkunst.