Wat is de juiste spelling: waddeneilanden of Waddeneilanden, wadden of Wadden, waddenzee of Waddenzee, et cetera?

Waddenzee wordt in elk geval altijd met een hoofdletter geschreven: het is een aardrijkskundige naam. Het woord wad ('doorwaadbare plaats, grond die bij eb droogvalt') zelf wordt in principe met een kleine letter geschreven. Wadden, het meervoud, krijgt een hoofdletter als het gebruikt wordt als de naam van het bekende gebied in het noorden van Nederland (de Waddenzee en/of de bijbehorende eilanden), zoals in de zin 'We gaan een weekendje naar de Wadden.'

Het woord waddeneiland wordt in het enkelvoud met een kleine letter geschreven. Het meervoud gedraagt zich (net als Wadden) als een aardrijkskundige naam zodra het verwijst naar het gebied waar de eilanden Texel, Vlieland, Terschelling etcetera toe behoren. De volgende zinnen zijn dus juist:

  • Vlieland is een waddeneiland. (waddeneiland is een geologische term)
  • Vlieland behoort tot de Waddeneilanden. (Waddeneilanden is een aardrijkskundige naam)
  • De kleinste Waddeneilanden hebben bij verkiezingen de stemmen altijd heel snel geteld. (Waddeneilanden is een aardrijkskundige naam)

Ook in de Duitse Waddeneilanden en de Deense Waddeneilanden wordt bij voorkeur een hoofdletter W gebruikt.

De meeste andere samenstellingen met wad worden met een kleine letter geschreven: waddenkust, wadlopen, wadloper, wadvisserij, enzovoort.