Wat is beter: 'Wacht voor de lijn' of 'Wacht achter de lijn' (bijvoorbeeld bij een bankfiliaal)?

Beide varianten zijn mogelijk, afhankelijk van het perspectief waarvoor men kiest. Vanuit de klant bekeken ligt 'Wacht voor de lijn' het meest voor de hand. De betekenis is dan: 'blijf voor de lijn staan, ga niet over de lijn heen'. 'Wacht achter de lijn' is vanuit de klant bezien ook wel mogelijk, maar ligt iets minder voor de hand. De klant moet dan uitgaan van de balie, en vandaar terugrekenen naar de eerste, tweede, enz. plaats achter de lijn. We zeggen immers ook dat we 'achter' iemand in de rij staan.

De loketmedewerker zal de lijn zien als iets tussen de balie en de klant in, waar die klant achter behoort te blijven als hij nog niet aan de beurt is.