Is de combinatie een waargebeurd verhaal wel correct?

Ja, een waargebeurd verhaal is juist. Er wordt mee bedoeld dat de gebeurtenissen in het verhaal werkelijk zo zijn gebeurd. Het verhaal is dus gebaseerd op feiten die je kunt controleren.

De constructie een waargebeurd verhaal werd enkele decennia geleden weleens afgekeurd als een contaminatie (verhaspeling) van een waar verhaal en een echt gebeurd verhaal of een werkelijk gebeurd verhaal. Waar kan echter ook ‘werkelijk’ betekenen, en dat maakt waargebeurd (‘werkelijk gebeurd’) tot een logisch woord.

In de Grote Van Dale van 1976 (tiende druk) staat voor het eerst de zin “dat is waar gebeurd”. Sinds de editie van 2005 (veertiende druk) wordt waargebeurd als één woord geschreven.

Waar gebeurd is overigens veel ouder. In een krant uit 1809 staat bijvoorbeeld deze advertentie voor een almanak: “Voor liefhebbers van de vrolykheid (...) is zeer geschikt de op heden uitgekomen SNAAKSCHE KODDIGE en Vermakelyke TYDVERDRIJVERS ALMANACH voor 1809, waar in meer dan Veertig van de Klugtigste Vertellingen, waar onder die waar gebeurd zyn (...)”.