Is de zin 'Hij is vroegtijdig met zijn opleiding gestopt' correct, om aan te geven dat iemand zijn opleiding heeft afgebroken?

Deze zin is mogelijk, maar 'Hij is voortijdig met zijn opleiding gestopt' is misschien iets duidelijker.

Voortijdig betekent 'te vroeg'. Het woordenboek van Prisma (onlineversie) vermeldt bij voortijdig: 'te vroeg, eerder dan de bedoeling is, vóór de juiste of gewone tijd'. Wie zijn opleiding voortijdig afbreekt, stopt er te vroeg mee, dat wil zeggen: voordat hij zijn diploma heeft gehaald. Voortijdig komt ook voor in een voortijdige beslissing: een beslissing die te snel genomen is, zonder dat er goed over is nagedacht. 

Vroegtijdig betekent volgens Van Dale (2005) in de eerste plaats 'vroeg, bijtijds'. Het komt voor in bijvoorbeeld 'Een vroegtijdige diagnose verbetert de kansen van een patiënt' en 'Het is het best de burgers in een vroegtijdig stadium bij de plannen te betrekken.' Daarnaast betekent vroegtijdig 'vroeg in verhouding tot het normale, eerder dan gewoonlijk (komend)'. Deze betekenis ligt redelijk dicht bij de betekenis van voortijdig. In veelvoorkomende combinaties als een vroegtijdige bevalling (een bevalling die vóór de 37ste week van de zwangerschap begint), een vroegtijdige menopauze, vroegtijdige zaadlozing en vroegtijdige huidveroudering wordt vroegtijdig dan ook als synoniem van voortijdig gebruikt. Fout is dit zeker niet.