Is de zin: 'Wielerwereld verzwelgt in machteloosheid' correct Nederlands?

Nee, in deze zin wordt verzwelgen in verward met zwelgen in. Juist is: 'Wielerwereld wordt verzwolgen in machteloosheid' of 'Wielerwereld zwelgt in machteloosheid'.

Volgens het Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT) betekent verzwelgen in (iets): "helemaal doen opgaan in het in de bepaling genoemde". In die betekenis heeft verzwelgen een lijdend voorwerp bij zich, terwijl in de bovenstaande zin geen lijdend voorwerp staat. De zin was wel juist geweest als de schrijver gekozen had voor de passieve constructie 'Wielerwereld verzwolgen in machteloosheid' of de actieve zin 'Dopingaffaire verzwelgt wielerwereld in machteloosheid', wat volgens het WNT dus zou betekenen: 'Dopingaffaire doet wielerwereld helemaal opgaan in machteloosheid.'

Zwelgen in betekent 'zich (met graagte) overgeven aan'. De zin 'Wielerwereld zwelgt in machteloosheid' betekent dus 'Wielerwereld geeft zich (met graagte) over aan machteloosheid'. Vermoedelijk heeft de schrijver dit bedoeld; het werkwoord zwelgen in ligt immers meer voor de hand dan het – volgens het WNT verouderde – verzwelgen in.