Wat is juist: 'Ik ben verzekerd voor brand' of 'Ik ben verzekerd tegen brand'?

Zowel verzekerd voor brand als verzekerd tegen brand is juist. Er is geen voorkeur voor een van de voorzetsels.

Bij verzekerd zijn verschillende voorzetsels mogelijk, afhankelijk van wat uitgedrukt wordt. Om aan te geven dat iemand een verzekering heeft afgesloten in geval van ziekte, brand, etc. is dus zowel voor als tegen mogelijk. Om de hoogte van een verzekering aan te geven, kunnen voor en tot gebruikt worden: 'Mijn grootmoeder heeft haar Chinese vazen verzekerd voor een half miljoen euro' en 'Uw inboedel is verzekerd tot € 100.000,–.'

Verzekerd bij wordt gebruikt om aan te geven bij welke instelling iemand verzekerd is: 'Wij zijn verzekerd bij Ohra.'

Ten slotte kan ook van gebruikt worden na verzekerd, in de vaste combinatie verzekerd zijn van: 'Als je in augustus naar Griekenland gaat, ben je verzekerd van een zonnige vakantie.'