Wat is juist: verloren gaan of verlorengaan?

 

Verloren gaan schrijven we als twee woorden; het is dus 'De kunstschatten zijn verloren gegaan.'

Of we woorden als opengaan en verloren gaan aaneen of los schrijven, hangt onder meer af van de frequentie waarmee ze voorkomen. Naarmate een woordcombinatie vaker voorkomt, wordt de kans groter dat we die combinatie aaneen gaan schrijven. Woordenboeken en spellinggidsen, zoals Van Dale en het Groene Boekje, baseren zich daarbij op wat zij in de praktijk zien gebeuren. Als een woordcombinatie in steeds meer bronnen aaneen wordt geschreven, is de kans groot dat ze na verloop van tijd ook zo in de naslagwerken terechtkomt. Bij twijfel kunt u dus het best een woordenlijst of woordenboek raadplegen. Verloren gaan komt vooralsnog in geen enkel naslagwerk aaneen voor. Voorbeelden van werkwoorden op -gaan die wél aaneengeschreven worden, zijn:

 • binnengaan
 • dichtgaan
 • doodgaan
 • kapotgaan
 • kerkgaan
 • langsgaan
 • losgaan
 • meegaan
 • misgaan
 • omhooggaan
 • onderuitgaan
 • opengaan
 • rondgaan
 • schoolgaan
 • schuilgaan
 • stukgaan
 • tegengaan
 • voorbijgaan
 • vreemdgaan
 • weggaan