Wat is het best: ‘Hij was niet bedacht op haar felle reactie’ of ‘Hij was niet verdacht op haar felle reactie’?

Beide zinnen zijn juist; ze betekenen allebei ‘haar felle reactie kwam voor hem onverwacht’.

Bedacht zijn op en verdacht zijn op kunnen allebei gebruikt worden in de betekenissen ‘voorbereid zijn op’ en ‘op zijn hoede zijn voor’. De volgende zinnen zijn dus allemaal juist:

  • Ik had natuurlijk weer geen touw bij me, maar Mieke was op alles bedacht.
  • Je moet tijdens het risken verdacht zijn op allerlei vuile trucs.
  • Op alles bedacht opende ze voorzichtig de deur van het verlaten huis.
  • Wees erop bedacht dat er een harde wind staat.
  • Wees erop verdacht dat het glad kan zijn.

In de praktijk is bedacht op wat gewoner dan verdacht op.