Komt er na van toen af aan een persoonsvorm in de tegenwoordige of in de verleden tijd: 'Van toen af aan wonen/woonden wij in Almere'?

Zowel de tegenwoordige als de verleden tijd is mogelijk.

Toen verwijst duidelijk naar een tijdstip in het verleden; het lijkt daarom logisch hier de verleden tijd te gebruiken. In een verhaal dat zich voornamelijk in het verleden afspeelt, past die vorm het best.

Maar je kunt ook redeneren dat de werking van het werkwoord wonen nu nog voortduurt; dit kan worden uitgedrukt door de tegenwoordige tijd. De Algemene Nederlandse Spraakkunst geeft het voorbeeld 'Dat beeld staat hier van het begin af.'

Ook bij het vergelijkbare sindsdien is een tegenwoordige tijd gewoner: 'Sindsdien wonen wij in Almere.'