Wat is juist: unheimlich of unheimisch

Het is allebei juist. Unheimisch is de gebruikelijkste vorm. 

Deze woorden betekenen allebei ‘griezelig, eng’. Als je een unheimlich/unheimisch gevoel van iets krijgt, wil dat zeggen dat je je niet op je gemak voelt. Je bent bang dat er iets niet goed zit of dat iets fout zal gaan.

Unheimisch en unheimlich zijn allebei Duitse leenwoorden. In het Duits zelf is unheimisch al zo’n 150 jaar niet meer in gebruik. Heimisch, einheimisch (‘vertrouwd’) en unheimlich zijn in het Duits wél algemeen. In het Nederlands is unheimisch ook nu nog gangbaar. 

Sommige mensen vinden het raar dat we in het Nederlands de verouderde Duitse vorm unheimisch gebruiken. Zij hebben een sterke voorkeur voor unheimlich. De Nederlandse woordenboeken en woordenlijsten vermelden echter allemaal beide vormen. Unheimisch heeft in het Nederlands de tand des tijds overleefd; het is zelfs gebruikelijker dan unheimlich