Is het tot nader order of tot nader orde?

Juist is tot nader order.

Nader betekent hier ‘later’ en order ‘bevel’. Tot nader order betekent dus ‘tot een later bevel’, oftewel ‘voorlopig’.

Orde betekent ‘regelmatige schikking binnen een geheel’, of ‘regelmatige staat van zaken’. Orde is wel juist in combinaties als voor de goede orde, de orde van de dag en iets in goede orde ontvangen.

Van oorsprong is order een nevenvorm van orde, later werden de betekenissen uitgesplitst. Tegenwoordig is in de betekenis ‘bevel’ alleen order juist.