Wat is juist: toentertijd of toendertijd?

Toentertijd en toendertijd (‘in die tijd, toen’) zijn allebei juist: de officiële woordenlijst vermeldt beide vormen. Wel heeft toentertijd de oudste papieren. Daarom heeft deze vorm bij veel mensen nog steeds de voorkeur.

Toentertijd bestaat eigenlijk uit de onderdelen toen + te + der + tijd. Te + der is samengesmolten tot ter.

Naast toentertijd is de vorm toendertijd ontstaan. Die vorm komt meer overeen met de uitspraak van het woord: vrijwel iedereen zegt ‘toendertijd’. Misschien is ook het bestaan van indertijd, dat ‘een poos geleden, vroeger’ betekent, van invloed geweest op het ontstaan van toendertijd. Al vanaf de jaren zeventig van de negentiende eeuw komt toendertijd in kranten voor - al zo’n 150 jaar dus.