Wat is juist: toendertijd of toentertijd?

 

Toentertijd en toendertijd zijn allebei juist. Toentertijd ('in die tijd, toen') heeft de oudste papieren. Het bestaat uit de onderdelen toen + te + der + tijd. Te + der is samengesmolten tot ter.

Naast toentertijd is de vorm toendertijd ontstaan. Die komt overeen met de uitspraak van het woord: vrijwel iedereen zegt 'toendertijd'. Misschien heeft ook het bestaan van indertijd, dat 'een poos geleden, vroeger' betekent, invloed gehad op het ontstaan van de toendertijd. De vorm komt inmiddels al zeker een halve eeuw voor. Het Woordenboek der Nederlandsche Taal (deel XVII,I, 1960) noemt zowel toentertijd als toendertijd, naast de ouderwetsere varianten toentertijde, toen ter tijd(e), en toen der tijd