Wat is juist: tezamen, tesamen, te zamen of te samen?

De enige juiste schrijfwijze is tezamen (aaneengeschreven en met een z).

Tezamen is ontstaan uit te en zamen: vroeger werd te zamen geschreven. Inmiddels is de combinatie zo ingeburgerd dat deze aaneengeschreven wordt: tezamen.

De verwarring over de z of de s is te verklaren, doordat tezamen 'samen' betekent en we tezamen ook uitspreken als [tesamen]. Het woord samen is echter pas ontstaan toen te zamen steeds meer zonder de eerste e werd uitgesproken; de z werd toen automatisch een scherpe s: [tsamen]. Uiteindelijk verdween de t, en bleef naast tezamen de vorm samen over.