Wat is de juiste uitspraak van Texel: ‘teksel’ of ‘tessel’?

De uitspraak die het meest voorkomt is ‘tessel’, maar ‘teksel’ komt ook voor. Voor beide uitspraakmogelijkheden zijn goede argumenten te geven. 

De naam Texel is afgeleid van het Germaanse woord tehswa, dat ‘rechts’ betekent. Tehswa werd ook in de betekenis ‘zuidelijk’ gebruikt, en daaraan dankt Texel, als zuidelijkste Waddeneiland, zijn naam.

De Germaanse lettercombinatie hs veranderde later in Friese dialecten in een ks-klank, net als in het Engels en Duits. In de dialecten van Holland, die grotendeels de uitspraak van het Standaardnederlands hebben bepaald, werd de combinatie hs een s-klank. Dat is bijvoorbeeld ook goed te zien aan het woord vos, dat is voortgekomen uit het Germaanse fuhsa. De Engelse, Duitse en Friese vormen van dit woord bevatten een ks-klank: fox, Fuchs respectievelijk foks. Het Hollandse/Nederlandse vos eindigt op een s.

Uiteindelijk is de ‘Friese’ spelling Texel de standaard geworden, terwijl de ‘Hollandse’ uitspraak ‘tessel’ het gebruikelijkst is.