Wat is juist: terugkomen op een besluit of terugkomen van een besluit?

Als bedoeld wordt dat iemand bepaalde maatregelen bij nader inzien introk, dan is van duidelijker dan op. Terugkomen van betekent 'herroepen', 'ervan afzien'.

Terugkomen op kan 'weer beginnen te spreken over' betekenen ('We komen terug op uw vraag'), maar ook 'herzien' ('Ik wil terugkomen op mijn eerdere verklaring'). Volgens het Woordenboek der Nederlandsche Taal is het gebruik van terugkomen op in de betekenis 'herzien' ofwel toe te schrijven aan verwarring met de betekenis 'weer beginnen te spreken over', ofwel aan een uitbreiding van de betekenis: omdat men een onjuistheid in een zaak heeft ontdekt, gaat men zich er weer mee bezighouden om deze ongedaan te maken.

Terugkomen van een besluit ligt het meest voor de hand als bedoeld wordt dat er van een besluit wordt afgezien. Terugkomen op een besluit kan gebruikt worden in de betekenissen 'weer beginnen te spreken over een besluit' (neutraal) en 'weer beginnen te spreken over een besluit omdat men het ongedaan wil maken'.