Wat is beter: te Amsterdam of in Amsterdam?

In Amsterdam is het gewoonst. Te Amsterdam is ook mogelijk, maar het is nogal formeel. Gewoonlijk wordt bij plaatsnamen het voorzetsel in gebruikt om de locatie aan te geven waar iets zich bevindt of waar iets gebeurt of gebeurd is. Dat kan in alle contexten gebruikt worden. De andere mogelijkheid, te, is beperkter bruikbaar; het is formeel en het komt in de spreektaal nauwelijks voor, behalve in vaste aankondigingen in bijvoorbeeld de trein: 'We komen nu aan te Den Haag Centraal.'

Te kom je vooral tegen in vrij vaste formuleringen en contexten, vaak niet in lopende tekst maar in losse stukken zin:

  • Ondertekend te Leiden op 29 februari 2008
  • Scholengemeenschap Oude Hoven te Gorinchem
  • Geboren te Batavia, overleden te Lelystad

Te is het gebruikelijkst ter aanduiding van een plaats waar iets officieels heeft plaatsgevonden, zoals in een notarieel document. In andere gevallen is in al snel een betere keuze:

  • Ons bedrijf is gevestigd in Utrecht.
  • De cursussen vinden plaats in Zwolle en in Breda.
  • Researchanalist voor DSM in Heerlen

Te is overigens niet altijd te vervangen door in; zo is op het best in 'We komen nu aan op (station) Den Haag Centraal.'