Is de zin ‘Het verkeer stropte’ juist als je bedoelt dat er een file ontstaat?

Ja, het werkwoord stroppen kan deze betekenis hebben. De woordenboeken vermelden bij het werkwoord stroppen onder andere de betekenis ‘op elkaar schuiven, blijven steken’, ‘zich samenpakken’. Ook onderhandelingen kunnen stroppen: dan lopen ze vast.

Zinnen als ‘Op de A58 stropte het tussen Breda en Tilburg’ zijn dus mogelijk. Ook in België komt stroppen in deze betekenis voor. Daarnaast wordt soms opstroppen gebruikt: ‘Op verschillende snelwegen begon het verkeer op te stroppen.’