Is de zin 'Het verkeer stropte' correct Nederlands?

Ja, wat ons betreft kan het werkwoord stroppen gebruikt worden in de betekenis 'verstopt raken, met files gepaard gaan'. Van Dale (2005) vermeldt bij het werkwoord stroppen onder andere: "op elkaar schuiven, blijven steken, zich samenpakken: de draad stropte bij het naaien; het vuil stropt hier in de goot." Als gewestelijke betekenis wordt ook nog gegeven: "(van ondernemingen enz.) niet vlotten, synoniem: vastlopen", met als voorbeeldzin: "als de voorwaarden ter sprake komen zal het wel stroppen".

Uit Van Dale blijkt niet dat stroppen ook wel gebruikt wordt om een verkeerssituatie te beschrijven, maar gezien de bovengenoemde betekenissen – zeker de eerstgenoemde Standaardnederlandse betekenis – is dit zeker niet af te keuren.