Wat is juist: stiekum of stiekem?

Stiekem is juist. Dit woord betekent ‘in het geheim’, ‘zonder dat anderen ervan afweten’, en ook wel: ‘achterbaks, in het geniep’. Het komt vermoedelijk sinds de negentiende eeuw voor in het Nederlands.

Waar komt stiekem vandaan?

Stiekem is van oorsprong een Bargoens woord: het behoorde aanvankelijk tot de geheimtaal van dieven en zwervers. De precieze herkomst is niet helemaal duidelijk. Het kan volgens het Etymologisch Woordenboek van het Nederlands teruggaan op een Jiddisch woord voor ‘stil’, sjtieke, dat teruggaat op het Hebreeuwse werkwoord sataq (‘zwijgen, stil zijn’). De m die achter sjtieke is gevoegd, zou dan een loze toevoeging zijn. Een andere mogelijkheid is dat stiekem teruggaat op het Jiddische werkwoord sjtiekenen (‘zwijgen’). De n van de stam sjtieken zou dan een m zijn geworden.

Stiekum

De spelling stiekum komt al lange tijd geregeld voor, maar is nooit een toegestane variant geweest in woordenboeken en spellinglijsten. Dat maakt stiekem tot een geliefd woord voor dicteeschrijvers.