Is 'Rood staat voor actie' een goede zin?

Ja, op de zin 'Rood staat voor actie' is niets aan te merken.

De combinatie staan voor kan verschillende betekenissen hebben, waaronder 'betekenen, symboliseren'. Deze betekenis wordt gebruikt in zinnen als:

  • Sms staat voor short message service.
  • 'De onbekende soldaat' staat voor alle gesneuvelde militairen.
  • Van veel politici is onduidelijk waar ze precies voor staan.

Dit gebruik van staan voor is lange tijd afgekeurd als anglicisme; het zou gaan om een letterlijke vertaling van to stand for. Inmiddels heeft het echter een vaste plaats verworven in het Nederlands.