Wat is juist: de spin in het web of de spil in het web?

De spin in het web is juist. Als iemand de spin in het web wordt genoemd, is hij of zij een centrale figuur, iemand die alle (belangrijke) touwtjes in handen heeft. Net als een spin, die immers de baas is over zijn web.

De spil in het web komt op internet verrassend vaak voor. Op zichzelf klinkt het dan ook zeker niet slecht. Een spil is echter eigenlijk een onderdeel (vaak een as) waar iets omheen draait, en zoiets zul je nooit in een web aantreffen. Als iemand in een organisatie de spil wordt genoemd, dan wordt daarmee bedoeld dat de organisatie ‘om hem of haar draait’. Ook dan gaat het dus om een centrale figuur. In samenstellingen als spilfiguur, spilfunctie, spilgemeente en spilpartij heeft spil dan ook de betekenis ‘een belangrijke positie innemend’.

Een spilfiguur zijn, de spil zijn en de spin in het web zijn betekenen zo ongeveer hetzelfde. Dat heeft vast bijgedragen aan het ontstaan van de contaminatie (verhaspeling) spil in het web. Bovendien klinkt spin in het web niet zo positief. Veel mensen denken dan aan iemand die zit te loeren op een kans om anderen te grazen te nemen. De naslagwerken vermelden echter alleen spin in het web, dus dat wordt nog steeds als de enige juiste vorm van deze uitdrukking beschouwd.