Wat is er veranderd in het Groene Boekje van 2005 ten opzichte van het vorige, uit 1995?

Zie voor de belangrijkste wijzigingen en nieuwe regels van 2005 de verwante adviezen die hiernaast bij ‘verwante adviezen’ worden genoemd.

Zie voor meer informatie over de spellingveranderingen in de afgelopen eeuwen het dossier spelling op deze website.