Seksueel overdraagbare aandoening wordt afgekort als soa. Wat is de afkorting van het meervoud seksueel overdraagbare aandoeningen? Is dat soa of soa's?

Het meervoud van soa is soa's. In medische vaktaal wordt met soa ook weleens het meervoud bedoeld, maar dat is minder duidelijk.

Afkortingen hebben hun eigen 'morfologie': vormen als het meervoud en de verkleinvorm hangen alleen af van de afkorting als zelfstandig woord en niet van de achterliggende betekenis. Zo hebben de meeste afkortingen een meervoud op een s, ook als het grondwoord in het meervoud op -en eindigt (chloorfluorkoolwaterstoffen, maar cfk's) en krijgt een afkorting ook een eigen verkleiningsachtervoegsel (aandoeninkje, maar soaatje).

In de medische wereld is het vrij gebruikelijk om voor het meervoud van soa ook soa te gebruiken, waarbij dat dus voor 'seksueel overdraagbare aandoeningen' staat:

  • Bij 4 procent van de bezoekers werden meerdere soa gevonden.
  • De meeste soa kunnen goed worden behandeld wanneer ze op tijd worden ontdekt.

De afkorting soa is ooit ontstaan als afkorting van het meervoudige begrip seksueel overdraagbare aandoeningen. Pas later is daar de enkelvoudige betekenis bij gekomen, die nu algemeen is. Wij raden aan om in het meervoud altijd de vorm soa's te gebruiken; dat is het duidelijkst:

  • Bij 4 procent van de bezoekers werden meerdere soa's gevonden.
  • De meeste soa's kunnen goed worden behandeld wanneer ze op tijd worden ontdekt.