Is het slagveld of slachtveld in 'De twee hadden een behoorlijk slagveld/slachtveld aangericht'?

Slagveld is juist. Het woord betekent 'plaats waar gevochten wordt'; de letterlijke betekenis is 'veld waar een slag wordt geleverd'. Slagveld wordt ook wel in figuurlijke zin gebruikt.

De schrijfwijze slachtveld zou slaan op een veld waar geslacht wordt. Die betekenis kwam vroeger wel voor: dieren die rijp waren voor de slacht, werden in bepaalde streken naar het slachtveld gevoerd. Maar dat is toch iets anders dan het slagveld zoals we dat nu gebruiken.

In het Groene Boekje uit 1995 was slachtveld ook opgenomen, zonder betekenisaanduiding; dat zorgde voor de nodige verwarring. Er waren echter geen andere naslagwerken die slachtveld in de betekenis 'veld waar gevochten is' opnamen. In het Groene Boekje uit 2005 was slachtveld dan ook niet meer te vinden.

Slachtveld wordt weleens als (cynische) woordspeling gebruikt in plaats van slagveld. Het is bijvoorbeeld de titel van een oorlogsgedicht uit 1919 van A. van Collem.